ALLEN EDMONDS HHGの古着がいい

こんにちは福岡大名の古着屋HHGです。
VINTAGE CLOTHING HHG BLOG
インスタグラム hhgmic

ALLEN EDMONDS 11E

DSCN0154bv.jpg
DSCN0155fd.jpg
DSCN0156dr.jpg
DSCN0154se.jpg
DSCN0158ds.jpg
DSCN0159re.jpg
DSCN0160yt.jpg
DSCN0161mk.jpg